Taskforce for uddannelse og rekruttering

KKR Hovedstaden har i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, SOSU H og Diakonissestiftelsen oprettet en taskforce for uddannelse og rekruttering.

Formålet med taskforcen er at:

  1. Udvikle nye løsninger til hvordan kommunerne kan udføre uddannelsesopgaven i et samspil med uddannelsesinstitutionerne og relevante aktører
  2. Styrke samarbejdet om kvaliteten i uddannelserne, herunder skabe læringsmiljøer og styrke vejlederkompetencerne i kommunerne
  3. Udbrede gode initiativer og hjælpe med at gøre dem overførbare til andre kommuner
  4. Styrke brandingen af velfærdsuddannelserne med henblik på at øge tilgangen til uddannelserne
  5. Påvirke de nationalt fastlagte rammevilkår således at barrierer nedbrydes, fx ved at afprøve nye løsninger, der kan påvirke de nationalt fastlagte rammevilkår.

Taskforcen er nedsat for en fireårig periode fra 2022-2026 og blev igangsat i august 2022.

Taskforcen skal supplere kommunernes arbejde med lokale uddannelsesstrategier og de mange indsatser, der allerede foregår.

Kontakt projektleder i taskforcen Lenette Tvernø for yderligere information.

Mob:   21 13 27 79

E-mail: lent@balk.dk