De 29 kommuner i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har i 2023 besluttet at gennemføre en tværgående mobilitetsanalyse. Analysens formål er at øge vidensgrundlaget om den tværgående mobilitet i hovedstadsområdet.

Vi vil med analysen undersøge, hvordan nye infrastruktur- eller mobilitetstiltag kan bidrage til at opnå vores fire visionspunkter:

  • Sikre bedre mobilitet samt mindske trængsel og støj
  • Styrke en sammenhængende hovedstadsregion og et integreret arbejdsmarked
  • Sikre bæredygtige klimavenlige løsninger
  • Sikre, at hovedstaden forsat er et godt sted at bo, leve og drive virksomhed

Hvem
Analysen gennemføres i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og Københavns Kommune i perioden medio 2023 til ultimo 2024.

Inddragelse
Hovedstadens kommuner inddrages løbende. Andre relevante interessenter såsom faglige eksperter, interesseorganisationer, erhvervslivet etc. i hovedstadsområdet bliver inviteret til at give input i arbejdet med mobilitetsanalysen.

Flyver om mobilitetsanalysen.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Maria Cecilie Pautsch Weischer
KKR Hovedstaden
Infrastruktur, Klima og Erhverv
E-mail rcw@albertslund.dk

Niels Stange
Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
E-mail cl8v@kk.dk

Karin Langendorf
Region Hovedstaden,
Center for Regional Udvikling
E-mail karin.langendorf@regionh.dk