Event om 72 timers behandlingsansvar 

Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og PLO-Hovedstaden lancerede d. 10 oktober 2023 evalueringen for de første to år med 72 timers udvidet behandlingsansvar, hvor sundhedsfaglige kolleger i region, kommuner og almen praksis samarbejder om patienten de første 72 timer efter en hospitalsudskrivelse.

Til lanceringen blev der præsenteret hovedbudskaber fra evalueringen af 72 timer og de muligheder, der ligger i et tættere og mere smidigt sundhedssamarbejde. Der blev ligeledes præsenteret et bredere perspektiv på et mere patientnært og sammenhængende sundhedsvæsen. Nedenfor findes link til evaluering af 72 timers behandlingsansvar:
Evaluering af 72 timer udvidet behandlingsansvar i Region Hovedstaden – delrapport 1

 

Workshop for sundhedschefer om kommunikationsaftalen d. 22 juni 2023

Det fælleskommunale sundhedssekretariat afholdte en workshop om kommunikationsaftalen torsdag d. 22 juni 2023 kl. 9-11 på Albertslund Rådhus for sundhedscheferne i de 29 hovedstadskommuner.
Formålet med workshoppen var en indledende drøftelse af kommunale behov og ønsker til kommunikationsaftalen, som skal revideres i efteråret 2023. Den planlagte revision vil bl.a. bestå i at indarbejde det akutte område, gøre den mere tidssvarende, inddrage operationelle erfaringer og sikre ledelsesmæssig opbakning. Workshoppens drøftelser vil danne grundlag for Embedsmandsudvalgets input til omfang, organisering og indhold af revideringen af kommunikationsaftalen, som bliver drøftet i Tværsektoriel strategisk styregruppe d. 1. september 2023.

 

Dialogmøde om den kommende Sundhedsaftale 2024-2027

Den 3. maj afholdte KKR næstformand Karsten Längerich og formand for Embedsmandsudvalget for Sundhed Stella Hansen et webinar for politikere i de 29 hovedstadskommuner om den kommende Sundhedsaftale 2024-2027. Udkastet til sundhedsaftalen er i høring frem til primo juni 2023 hos bl.a. de 29 kommuner. Formålet med dialogmødet var at understøtte kommunernes fodaftryk i aftalen samt sikre kommunalpolitisk indflydelse og ejerskab i sundhedsaftalesamarbejdet. Dialogmødet skulle herudover bidrage som inspiration til lokale drøftelser i de enkelte kommuner.

Se PowerPoint fra mødet herunder:
Powerpoint Til Kommunalpolitisk Dialogmøde