Kommunal ledsagelsesaftalen

Aftalen er en grundaftale der er indgået mellem hospitalerne i Region Hovedstaden og alle 29 kommuner i regionen om finansiering af ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling, og omfatter både behandling inden for somatikken og psykiatrien.

Aftalen blev vedtaget af Sundhedskoordinationsudvalget d. 18 december 2020, og skal sikre, at borgere, som grundet nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige behov, får den nødvendige personlige hjælp og ledsagelses støtte i forbindelse med behandling på hospitalet eller psykiatrien. Aftalen gælder alene i de tilfælde, hvor der ikke er nogen pårørende, der kan ledsage og give borgeren den nødvendige hjælp og støtte.

Det fælleskommunale sundhedssekretariat har d. 11 januar 2023 afholdt et webinar for kommunale medarbejdere, som havde lyst til at høre mere om aftalen.
Slides fra webinaret kan tilgås i følgende link: Oplæg til webinar om kommunal ledsagelse d. 11. januar 23

Læs mere om aftalen i følgende dokumenter:

Grundaftale Mellem Hospitalerne I Region Hovedstaden

Flowdiagrammer

Takster Kommunal Ledsagelse Ifm. Med Hospitalsbehandling

Bilag 1 Brev Fra Indenrigs – og Sundhedsministeriet 12.08.2010

Bilag 2 Standard Kontrakt Word

Bilag 3 Standard Blanket Afregning

Link til Regionens hjemmeside