Sundhedsaftale 2019-2023

Mange borgere har sygdomsforløb, der både kræver indsatser i kommuner, hos praktiserende læge og på hospital. Sundhedsaftalen 2019-2023 er en politisk aftale, og skal ses som et redskab til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i forløb, der går på tværs af sektorer. Formålet med sundhedsaftalen er dermed at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

 

Sammen arbejdes der mod fælles visioner

  • Mere sammenhæng i borgernes forløb
  • Mere lighed i sundhed
  • Mere samspil med borgeren
  • Mere sundhed for pengene

 

Fokusområderne for fælles udvikling

  • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom
  • Sammen om borgere med psykisk sygdom
  • Sammen om børn og unges sundhed

 

KKR har udpeget følgende kommunale politikere til Sundhedskoordinationsudvalget:

Karsten Längerich (V), Allerød Kommune

Michael Fenger (C), Gentofte Kommune

Kirsten Jensen (A), Hillerød Kommune

Merete Amdisen (A), Ishøj Kommune

Sisse Marie Welling (F), Københavns Kommune

 

Sundhedsaftalen for 2019-2023

Sundhedsaftalen er indgået mellem regionsråd og alle 29 kommunalbestyrelser i hovedstadsregionen. Udarbejdelsen af selve sundhedsaftalen vil blive forankret i Sundhedssamarbejdsudvalget, hvortil sundhedsklyngerne skal komme med input til aftalen.

Ifølge lovforslaget om etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalget forlænges den nuværende Sundhedsaftale 2019-2023 med et halvt år. Dette medfører, at en ny aftale skal træde i kraft per 1. januar 2024.

 

På Regions Hovedstadens hjemmeside for sundhedsaftalen kan du finde selve sundhedsaftalen, implementeringsplaner, information om implementeringsorganisationen (samordningsudvalg, arbejdsgrupper mm.):
Link til sundhedsaftalen mm.

Midtvejsstatus på Sundhedsaftale 2019-2023 kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside: Link til midtvejsstatus på Sundhedsaftale 2019-2023.