Per 1. juli 2022 etableres nyt samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis med sundhedsklynger omkring hvert akuthospital og sundhedssamarbejdsudvalg. De fem overordnede sundhedssamarbejdsudvalg udgør en sammenlægning af de tidligere Sundhedskoordinationsudvalg og Praksisplanudvalg. Praksisplanudvalg eksisterer derfor ikke mere. Tidligere dagsordener og referater kan tilgås her.

Det er hidtil Praksisplanudvalget, der har haft ansvar for at udarbejde praksisplan for almen praksis i hver valgperiode med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner.

Praksisplanudvalget har desuden haft ansvar for at sikre implementeringen af planen i planperiode.

Baggrunden for ny struktur er, at Regeringen, KL og Danske Regioner d. 11. juni 2021 har indgået en politisk aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger), som bl.a. indebærer etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg. Sundhedsklyngerne skal først og fremmest samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om.