Praksisplan for fysioterapi 2022 er Region Hovedstaden og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelsen og udviklingen af fysioterapipraksis i de kommende år.

Praksisplanen udarbejdes i fællesskab mellem de 29 kommuner, repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter og regionen med inddragelse af patientrepræsentanter og repræsentanter for samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen.

Praksisplanen omfatter både almen fysioterapi, almen ridefysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi. Planen er udarbejdet på baggrund af overenskomsternes bestemmelser og i overensstemmelse med regionens øvrige sundhedsplanlægning.

Praksisplan for fysioterapi 2022 indeholder syv målsætninger, som sætter retning for udviklingen af fysioterapi i Region Hovedstaden. 

Billedet illustrer de syv målsætninger der er blevet besluttet for Praksisplan for fysioterapi 2022. Målsætningerne står beskrevet i praksisplan rapporten, nederst på denne side. (vedhæftet som PDF)

Samarbejdsudvalget vedrørende fysioterapi har prioriteret ovenstående syv målsætninger. Denne prioritering sætter retning for det videre arbejde i implementeringsgruppen, hvor indsatser under hver målsætning rammesættes, igangsættes og implementeres. De mere brede målsætninger betyder desuden, at praksisplanen er mere dynamisk og indsatser, der er relevante, kan løbende igangsættes af samarbejdsudvalget. Ligeledes forløber praksisplanen som udgangspunkt i fire år, dog baseret på en vurdering af om de beskrevne målsætninger fortsat er dækkende for udviklingen af området.​​​

Billedet illustrer prioriteringen af de syv målsætninger i løbet af de kommende 4 år.

Praksisplan for fysioterapi 2022 er blevet godkendt i Regionsrådet den 21 juni 2022. Godkendelsesprocessen i kommunerne sluttede den 1. december 2022.

Praksisplan for Fysioterapi 2022

Grundbeskrivelse til Praksisplan for Fysioterapi