Netværket er et forum, hvor kommunerne kan mødes direkte med KL og MedCom ift. kommunale behov og feedback ift. digitaliseringsbehov og digitaliseringsprojekter i kommunerne. I nogle nationale projekter er det nødvendigt, at netværkets deltagere indgår som støtte i implementeringsopgaver. Andre gange er der behov for vidensdeling og sparring.

Formålet med netværket er at skabe mulighed for at:

  • Rejse emner samt sparre med KL og MedCom omkring kommunale digitaliseringsbehov og -projekter
  • Sparring på tværs af kommuner
  • Drøfte og koordinere ift. nationale digitaliseringsinitiativer og -projekter
  • Være en aktiv part ifm. implementering af nationale digitaliseringsinitiativer og -projekter (FMK, FSIII, Samlet Patientoverblik og MedCom-meddelelser)

Mødemateriale m.m. kan tilgås via MedComs hjemmeside: Link til MedComs hjemmeside