På følgende side kan du tilgå et overblik over møder i Embedsmandsudvalg for Sundhed, K29, KKR, Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS), Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) samt de politiske og faglige klynger på det fælleskommunale sekretariats hjemmeside:

Mødeoversigt – kommunale og tværsektorielle 2023 2025