Psykiatriens Fælles Samordningsudvalg skal bidrage til den overordnede konkretisering og udvikling af fokusområder og mål, som er aftalt i Sundhedsaftalen for 2019-2023.

Derudover skal Psykiatriens Fælles Samordningsudvalg bidrage til at understøtte de lokale samordningsudvalgs arbejde med at videreudvikle og udføre det praksisnære driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis på sundhedsområdet.

I den ny organisering med sundhedsklynger er de fem lokale samordningsudvalg inden for det psykiatriske område fremover organiseret i regi af de faglige sundhedsklynger.
Læs mere om psykiatriens samordningsudvalg på Region Hovedstadens hjemmeside for psykiatri:
Link om psykiatriens samordningsudvalg.