Praksisplanen er regionens, kommunernes og almen praksis’ fælles ramme for udviklingen af almen praksis. Praksisplanen vedrører kapacitet, tværsektorielt samarbejde og kvalitet.

Praksisplanen skal ses som et af de væsentligste instrumenter kommunerne har i forhold til at sikre indflydelse på almen praksis. Derudover er praksisplanen ramme for sundhedsaftalens gennemførelse.

Praksisplan for 2022-2025

Praksisplanudvalget godkendte den 17. december 2021 Praksisplanen for almen praksis.
Praksisplan for almen praksis 2021 er udarbejdet i et samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis i regionen. Planen blev vedtaget af det tidligere Praksisplanudvalg den 17. december 2021 og trådte i kraft umiddelbart herefter.

Planen kan ses på Region Hovedstadens hjemmeside:
Link til Praksisplan 2022-2025

 

Om praksisplanen

Praksisplanen skal understøtte en tilgængelig almen praksis med kapacitet til at varetage funktionen som både gatekeeper og tovholder i et tiltagende komplekst sundhedsvæsen, med fokus på sammenhæng og kvalitet på tværs af sektorer til glæde for alle borgere og med særligt fokus på sårbare borgere med mest behov.

På den baggrund har kommunerne i regionen i samarbejde med Region Hovedstaden og PLO Hovedstaden konkretiseret visionen til følgende 10 målsætninger:

  1. At det er let og hurtigt for borgerne i regionen at få kontakt til og behandling i almen praksis på en måde, som passer til deres behov.
  2. At andelen af praksis med åbent for tilgang øges, idet vi i fællesskab gør en særlig indsats i områder, hvor borgernes lægevalgsmuligheder er begrænsede.
  3. At rammerne for kapacitetsplanlægningen fortsat udvikles under hensyntagen til bl.a. udviklingen i befolkningen og sundhedsvæsenet i øvrigt samt lægernes ønsker til antal patienter.
  4. At behandlingskapaciteten øges, ved at vi udvikler rammerne for organisering og digitalisering samt opgave- og ansvarsfordeling både i almen praksis og tværsektorielt.
  5. At rekrutterings- og fastholdelsesindsatser med fokus på et attraktivt arbejdsliv understøtter lægedækning og tilgængelighed i almen praksis.
  6. At vi samarbejder om egnede lokaler, der bl.a. understøtter fysisk tilgængelighed og mulighed for etablering af større praksisfællesskaber.
  7. At parterne i fællesskab understøtter datadrevet kvalitetsudvikling i almen praksis, og at data fra parterne anvendes tværsektorielt til udvikling af gode sammenhængende patientforløb.
  8. At opgaveoverdragelse og tværsektorielt samarbejde understøtter god ressourceudnyttelse samt sker på aftalt grundlag og baserer sig på gode samarbejdsaftaler.
  9. At der sikres den nødvendige adgang til sparring og rådgivning på tværs af sundhedsvæsenet.
  10. At kommunikationen mellem sektorerne optimeres, ved at parterne etablerer og anvender hurtige, sikre og gerne digitale kommunikationsveje, og så relevante og nødvendige informationer deles.

Praksisplanen implementeres i et samarbejde mellem kommunerne, Region Hovedstaden og PLO Hovedstaden.

 

Spørgsmål til praksisplanen eller implementering af planen kan stilles til Christian Hejlesen, cti@albertslund.dk