Overenskomst om almen praksis (OK22) er en aftale, der beskriver vilkår, rammebetingelser, kvalitetsmål m.v. for læger i almen praksis. Overenskomsten er indgået mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og træder i kraft den 1. januar 2022, og kan findes på lægeforeningens hjemmeside:
Link til overenskomst for almen praksis (OK22).