Kommunikationsaftale

Formålet med kommunikationsaftalen er, at borgeren får et trygt indlæggelses- og udskrivningsforløb, hvor hospitalet har informeret og forberedt borgeren og eventuelle pårørende på udskrivelsen. Udskrivelsen starter allerede ved indlæggelsen, og derfor skal en tidlig og relevant dialog med og om borgeren være med til at styrke samarbejdet i sektorovergangen blandt det sundhedsfaglige personale.

Aftalen skal bidrage til at understøtte, at borgeren udskrives så sikkert og hurtigt som muligt. Aftalen skal medvirke til at skabe sammenhængende og effektive udrednings-, behandlings- og plejeforløb, hvor hospitaler og kommuner i samarbejde sikrer et sammenhængende tilbud for borgeren, gennem tværsektoriel kommunikation.

 

Den nuværende kommunikationsaftale kan læses på Region Hovedstadens hjemmeside: Link til kommunikationsaftale.