Tværsektoriel strategisk styregruppe (TSS)

Tværsektoriel strategisk styregruppe (tidligere Den Administrative Styregruppe) arbejder strategisk med at sikre, at de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023 bliver konkretiseret og implementeret. Styregruppen skal desuden sikre det overordnede strategiske samarbejde om sundhed på det tværsektorielle område.
Styregruppen skal understøtte, at det løbende arbejde med at implementere Sundhedsaftalen tager afsæt i de bærende principper for samarbejdet:

  • Helhedstænkning
  • Effektiv ressourceudnyttelse
  • Klar opgave- og ansvarsfordeling
  • Fælles kompetenceudvikling
  • Borgerinddragelse.

Læs mere og se medlemmer på Region Hovedstadens hjemmeside: Link til oversigt over medlemmer af TSS

 

Sundhedssamarbejdsudvalg (SSU)
Sundhedssamarbejdsudvalget erstatter det nuværende Sundhedskoordinationsudvalg og
Praksisplanudvalg. Sundhedssamarbejdsudvalg blev etableret i alle fem regioner pr. 1. juli 2022, hvorved den politiske struktur blev forenklet.

Find oversigt over medlemmer, dagsordener, referater mv. for Sundhedssamarbejdsudvalget på Region Hovedstadens hjemmeside:
Link til oversigt over medlemmer, dagsordener, referater mv. for SSU.