Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til § 51 i overenskomst om fysioterapi og overenskomst om vederlagsfri fysioterapi indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. For hver region nedsættes et samarbejdsudvalg for almindelig og vederlagfri fysioterapi bestående af 2 medlemmer af regionsrådet, 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen i regionen samt 4 medlemmer udpeget Danske Fysioterapeuter. De fysioterapeutiske medlemmer vælges blandt fysioterapeuter med praksis i regionen.

Samarbejdsudvalget behandler de sager, der er omfattet af overenskomsten om fysioterapi og overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi § 52 samt overenskomst om ridefysioterapi § 35, herunder praksisplan for fysioterapi.

Dagsordener og protokoller kan tilgås på Region Hovedstadens hjemmeside:
https://www.regionh.dk/politik/politiske-udvalg-og-fora/Oevrige-politiske-fora/samarbejdsudvalg-paa-praksisomraadet/Sider/samarbejdsudvalget-vedr-fysioterapi.aspx.

Forretningsorden for udvalget kan tilgås De Fælleskommunale Sekretariaters hjemmeside:
https://hovedstadenskommuner.dk/wp-content/uploads/2022/07/Forretningsorden-godkendt-3.6.2019-002.pdf