Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

Vejledningen indeholder bestemmelser for adgang til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap og til personer uden svært fysisk handicap med funktionsnedsættelser som følge af progressiv sygdom. 

Vejledning findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
Link til vejledning om vederlagsfri fysioterapi.