Tilbudsledernetværk

På baggrund af en rundspørge i de 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden, kom det frem, at mange tilbudsledere oplever et behov for at videndele på tværs.

Et tilbudsledernetværk blev derfor etableret særligt for personer der arbejder med målgruppen borgere med problemskabende adfærd.

Det første møde blev afholdt i september 2022, og mange relevante temaer for netværket blev bragt på banen. Mødet blev afholdt i Enghusene, Brøndby.

Andet møde blev afholdt i januar 2023. Her blev bl.a. drøftet kvalitetsmodellen og dens berettigelse med udgangspunkt i oplæg fra Kristina Vang, souschef i Socialtilsyn Hovedstaden.

På netværkets tredje møde, som afholdes i marts 2023, får vi besøg af Rikke Høgsted, som er leder og stifter af Institut for Belastningspsykologi, krise- og organisationspsykolog samt forfatter af  en lang række bøger bl.a. ’Grundbog i belastningspsykologi’. Læs mere på Institut for Belastningspsykologis hjemmeside:
Link til Institut for Belastningspsykologis hjemmeside.

Fjerde møde afholdes i maj 2023 i Lyngby på Bostedet Chr. X´s Allé og Magnetens Boenheder. På mødet vil der være oplæg fra Den Sociale Virksomhed (Region H) om gennemsigtighed i takster samt fra Brøndby om differentierede takster.