Tilbudsledernetværk

På baggrund af en rundspørge i de 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden, kom det frem, at mange tilbudsledere oplever et behov for at vidensdele på tværs.
Et tilbudsledernetværk blev derfor etableret særligt for personer der arbejder med målgruppen borgere med problemskabende adfærd.

Det første møde blev afholdt i september 2022, og mange relevante temaer for netværket blev bragt på banen. Mødet blev afholdt i Enghusene, Brøndby.

Andet møde blev afholdt i januar 2023. Her blev bl.a. drøftet kvalitetsmodellen og dens berettigelse med udgangspunkt i oplæg fra Kristina Vang, souschef i Socialtilsyn Hovedstaden.

På netværkets tredje møde i marts 2023, fik netværket besøg af Rikke Høgsted, som er leder og stifter af Institut for Belastningspsykologi, krise- og organisationspsykolog samt forfatter af en lang række bøger bl.a. ’Grundbog i belastningspsykologi’. Læs mere på Institut for Belastningspsykologis hjemmeside: Link til Institut for Belastningspsykologis hjemmeside.

Fjerde møde afholdtes i maj 2023 i Lyngby på Bostedet Chr. X´s Allé og Magnetens Boenheder. På mødet var der oplæg fra Den Sociale Virksomhed (Region H) om gennemsigtighed i takster samt fra Gladsaxe om differentierede takster.

Det næste møde i netværket er d. 4. september 2023.

For information om netværket kan kontaktes leder af Enghusene, Laila Aggergaard på mail laiga@brondby.dk