Socialstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Socialstyrelsen vil komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer.

En central udmelding kommunikeres til kommunalt niveau gennem de regionale KKR-samarbejder. Det vil være kommunernes opgave at udmønte den centrale udmelding og en central udmelding kan gælde både regionalt eller nationalt.

Socialstyrelsen foretager en faglig vurdering af kommunernes afrapporteringer, som kan resultere i kommunal implementering eller fornyet behandling (og eventuelt midlertidigt driftspålæg).

Ifølge bekendtgørelsen på området skal behandlingen af de centrale udmeldinger foregå i regi af Rammeaftalerne på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommunernes afrapportering på de centrale udmeldinger skal desuden være i form af én samlet og koordineret besvarelse for kommunerne i hver af de fem regioner.

Læs mere om de Centrale Udmeldinger på Socialstyrelsens hjemmeside:
Link til Centrale Udmeldinger.

 

Central Udmelding vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (2022)

Central Udmelding for børn og unge med behov for punktskriftindsatser og alvorlig synsnedsættelse

 

Central Udmelding vedr. Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab (2022)

Central Udmelding for børn og unge med behov for tegnsprogsindsatser og et varigt høretab 

 

Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser (2020):

Central Udmeldning For Borgere Med Svære Spiseforstyrrelser

Kommunerne i hovedstadsregionens afrapportering

(Opdateres)

 

Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling (2020):

Central Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Bilag 1

Kommunerne i hovedstadsregionens afrapportering

(Opdateres)

 

Central Udmelding vedr. udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug (2020):

Central Udmelding for udsatte gravide med et skadelig rusmiddelbrug

Bilag 1

Kommunerne i hovedstadsregionens afrapportering

(Opdateres)

 

Central Udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (2016):

Central Udmelding for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser

Bilag 1

Kommunerne i hovedstadsregionens afrapportering

Socialstyrelsens behandling

 

Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (2016):

Central Udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Bilag 1

Kommunerne i hovedstadsregionens afrapportering

Socialstyrelsens behandling