Social- og Boligstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Social- og Boligstyrelsen vil komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer.

En central udmelding kommunikeres til kommunalt niveau gennem de regionale KKR-samarbejder. Det vil være kommunernes opgave at udmønte den centrale udmelding og en central udmelding kan gælde både regionalt eller nationalt.

Social- og Boligstyrelsen foretager en faglig vurdering af kommunernes afrapporteringer, som kan resultere i kommunal implementering eller fornyet behandling (og eventuelt midlertidigt driftspålæg).

Ifølge bekendtgørelsen på området skal behandlingen af de centrale udmeldinger foregå i regi af Rammeaftalerne på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommunernes afrapportering på de centrale udmeldinger skal desuden være i form af én samlet og koordineret besvarelse for kommunerne i hver af de fem regioner.

Læs mere om de Centrale Udmeldinger på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside:
Link til Centrale Udmeldinger.

 

Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling (2020 og 2024):

Link til Central Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Link til Bilag 1

Link til Kommunerne i hovedstadsregionens afrapportering

Link til fornyet behandling af Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

 

Central Udmelding vedr. udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug (2020 og 2024):

Link til Central Udmelding for udsatte gravide med et skadelig rusmiddelbrug

Link til Bilag 1

Link til Kommunerne i hovedstadsregionens afrapportering

Link til fornyet behandling af Central Udmelding vedr. udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrud

 

Central Udmelding vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (2022)

Link til Central Udmelding – Punktskriftsindsatser for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Afrapportering Fra Kommunerne I Hovedstadsregionen (punktskriftindsatser)

 

Central Udmelding vedr. Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab (2022)

Link til Central Udmelding for børn og unge med behov for tegnsprogsindsatser med et varigt høretab 

Afrapportering Fra Kommunerne I Hovedstadsregionen (tegnsprogsindsatser)

 

Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser (2020):

Link til Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser

Link til Kommunerne i hovedstadsregionens afrapportering

 

Central Udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (2016):

Link til Central Udmelding for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser

Link til Bilag 1

Link til Kommunerne i hovedstadsregionens afrapportering

Link til Socialstyrelsens behandling

 

Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (2016):

Link til Central Udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Link til Bilag 1

Link til Kommunerne i hovedstadsregionens afrapportering

Link til Social- og Boligstyrelsens behandling