Flere kommuner i hovedstadsregionen oplever et presserende behov for en tværkommunal indsats på specialundervisningsområdet mhp. bl.a. koordinering af pladser, forsyningsforpligtelse mv. Egedal Kommune har taget teten ift. at igangsætte en proces for at anskueliggøre behovet for fælleskommunale handlinger på området, og inviterede til temamøde om specialundervisning d. 24. august 2022. Her kommunerne drøftede behov og interesse for samarbejde på specialundervisningsområdet og erfaringsudvekslede ift. visitation til og samarbejde med specialundervisningstilbud. 

I forlængelse af temamøde er der nedsat to arbejdsgrupper om hhv. fælles aftalegrundlag på specialundervisningsområdet og kapacitet på specialundervisningsområdet.

For yderligere information kontakt Nana Angell Hald på naq@albertslund.dk.