Flere kommuner i hovedstadsregionen oplever et presserende behov for en tværkommunal indsats på specialundervisningsområdet mhp. bl.a. koordinering af pladser, forsyningsforpligtelse mv. Egedal Kommune har taget teten ift. at igangsætte en proces for at anskueliggøre behovet for fælleskommunale handlinger på området, og inviterede til temamøde om specialundervisning d. 24. august 2022. Her drøftede kommunerne behov og interesse for samarbejde på specialundervisningsområdet og erfaringsudvekslede ift. visitation til og samarbejde med specialundervisningstilbud. 

I forlængelse af temamøde blev der nedsat to arbejdsgrupper om hhv. fælles aftalegrundlag på specialundervisningsområdet og kapacitet på specialundervisningsområdet.

For yderligere information kontakt Nana Angell Hald på naq@albertslund.dk. 

Aftalegrundlag

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde har på møde d. 16. marts 2023 godkendt det fælles aftalegrundlag på specialundervisningsområdet. Embedsmandsudvalget anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen benytter aftalegrundlaget, når der indgås aftaler med specialundervisningstilbud. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil benytte aftalegrundlaget.

Halsnæs og Egedal Kommuner evaluerer deres brug af aftalegrundlaget i efteråret 2023, hvorefter eventuelle ændringer indarbejdes i aftalegrundlaget. Link til Fælleskommunalt aftalegrundlag for specialundervisning