Den årlige monitoreringsrapport udarbejdes af Fælleskommunalt sekretariat i fællesskab med en arbejdsgruppe bestående af:

  • Stine Høegh, Rødovre kommune
  • Charlotte Lehmann, Høje-Taastrup kommune
  • Anders Togsverd-Madum, Gladsaxe kommune