KKR Hovedstaden godkendte d. 6. februar 2023 en revideret udgave af økonomimodellen til etablering af nye botilbudspladser i hovedstadsregionen. Økonomimodellen blev oprindeligt vedtaget d. 3. februar 2021. Økonomimodellen kan findes her: Link til økonomimodel.

Økonomimodellens underskudsgaranti bygger på takstbekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå en forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

Økonomimodellen bidrager konstruktivt ind i den aktuelle nationale bevågenhed på det specialiserede socialområde, hvor kommunerne har forsyningsforpligtelsen til fælles udvikling af tilbudsviften.