KKR Hovedstaden godkendte d. 3. februar 2021 en økonomimodel, denne kan findes her: Link til økonomimodel.

I forbindelse med arbejdet med tilbudsviften blev der afholdt en workshop d. 18. maj 2021 for potentielle købere og sælgere af nye fælles pladser til målgruppen borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. På workshoppen blev bl.a. gennemgået nyeste data fra KKR Hovedstadens survey om de 29 kommunernes behov for pladser til målgruppen, samt driftsherrers muligheder for at udvide eksisterende tilbud.

Botilbuddet Lyngdal i Den Sociale Virksomhed (Region Hovedstaden) har fået godkendt at udvide med 6 pladser ved brug af den fælles økonomimodel frem mod januar 2023.