På denne side kan du finde links til den gældende lovgivning for rammeaftaler på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet m.v. (links til retsinformation.dk).

Rammeaftaler og takster 

Egenbetaling