Standardkontrakter

Rammeaftaleparterne og KL har i fællesskab udarbejdet standardkontrakter på det specialiserede socialområde.

Formålet med standardkontrakten er at skabe et sikkert, genkendeligt og juridisk bindende grundlag for samarbejdet mellem to parter omkring et konkret køb. Formålet med standardkontrakten er med andre ord at støtte op omkring et godt og gnidningsfrit samarbejde mellem køber og leverandør samt skabe gennemsigtighed i forhold til indsats, pris samt de vilkår, der er gældende for såvel køber som leverandør.

Standardkontrakten tydeliggør de vilkår, der ved konkret køb gælder for såvel køber som leverandør, herunder betalingsfrister, opsigelsesvarsler, efterregulering ved lukning af pladser/tilbud mv.

Der findes en kontraktskabelon målrettet tilbud, som er omfattet af en rammeaftale på det sociale område (kommunale og regionale tilbud), og en kontraktskabelon målrettet tilbud, som ikke er omfattet af en rammeaftale (typisk private og selvejende tilbud).

Standardkontrakt og vejledning hertil kan findes på KL’s hjemmeside:

Det specialiserede voksenområde

Det udsatte børn- og ungeområde

Standartkontraktgruppe

For at understøtte implementering af standardkontrakterne i hver region er der nedsat en standardkontraktgruppe. Gruppen har ansvar for dialog om og videreudvikling af standardkontrakterne og vil løbende opsamle input, der skal indgå i evaluering af standardkontrakterne. Har du dermed kommentarer til standardkontrakterne, forslag til videreudvikling, spørgsmål til brugen e.l., så kontakt Sara Elben Hertig på sara.elben.hertig@albertslund.dk. 

Aftalegrundlag for specialundervisning (børn og unge)

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde har på møde d. 16. marts 2023 godkendt det fælles aftalegrundlag på specialundervisningsområdet. Embedsmandsudvalget anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen benytter aftalegrundlaget, når der indgås aftaler med specialundervisningstilbud. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil benytte aftalegrundlaget.

Halsnæs og Egedal Kommuner evaluerer deres brug af aftalegrundlaget i efteråret 2023, hvorefter eventuelle ændringer indarbejdes i aftalegrundlaget. Link til Fælleskommunalt aftalegrundlag for specialundervisning