Monitoreringsrapporter

KKR Hovedstaden har efter anbefaling fra Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde besluttet, at der hvert år skal udarbejdes en monitoreringsrapport over udviklingen i udgifter og aktiviteter på det specialiserede socialområde. Formålet med rapporten er, at:

  • Give et overblik over udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og unge- og voksenområde
  • Udpege vigtige faktorer, der påvirker udviklingen
  • Pege på udviklingstendenser for området og
  • Komme med anbefalinger

 

Gældende monitoreringsrapport: Link til Monitorering 2023

Sidste års monitoreringsrapport: Link til Monitorering 2022

Monitoreringsrapport 2021: Link til Monitorering 2021

 

Arbejdet med bedre data

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning har besluttet, at der skal arbejdes med at forbedre data på det specialiserede område, som indberettes til Danmarks Statistik, blandt andet med henblik på at forbedre data til den årlige monitoreringsrapport.

Der afholdes årligt dataworkshops med formålet at udveksle erfaringer på tværs af kommunerne, få viden gennem interessante oplæg, mulighed for at validere egne data mv.

D. 13. december 2022 blev der afholdt virtuel dataworkshop for medarbejdere på det specialiserede socialområde. Workshoppen fokuserede på kommunernes udgiftsdata samt brug af FLIS og der var oplæg fra Kombit, KL og Komponent – samt fra Lemvig Kommune. Efter oplæggene var der mulighed for at deltage i et grupperum; et for voksenområdet og et for børne-ungeområdet.

Slides fra workshoppen:

Link til KOMBIT KL Slides

Link til Lemvig Kommunes Slides

Link til Komponents Slides

 

Program for workshop d. 18. marts 2022: Link til Program For Datavalideringsworkshop

Slides fra workshoppen:

Link til Komponents Slides

Link til Danmarks Statistik Slides

Link til Varde Kommunes Slides