Siden Rammeaftale 2014 har kommunerne og Region Hovedstaden defineret en delmængde af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Rammeaftalens udviklingsdel, som værende de mest specialiserede tilbud inden for det specialiserede socialområde. Formålet hermed er, at give tilbuddene en særlig tværkommunal opmærksomhed, og hermed sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles.

De mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen er underlagt en særlig tværkommunal opmærksomhed, som er formuleret i en tværkommunal samarbejdsmodel defineret som nødbremsemodellen. Det centrale i nødbremsemodellen er, at der først, efter en vurdering med afsæt i en grundig afdækning af tilbuddets økonomi m.v., kan bevilliges særlige vilkår til et tilbud, der opfylde kriterierne for mest specialiserede tilbud. Det er således først, når tilbuddet oplever problemer, at der kan indgås særlige aftaler om tværkommunalt samarbejde eller særlige vilkår for pågældende tilbud med henblik på at sikre den forsatte eksistens tilbuddet. Denne afdækning og vurdering foretages af en task force, der er nedsat særligt til formålet.

Task forcen skal blandt andet foretage en vurdering af alle tilbud i Rammeaftalens udviklingsdel, herunder særligt de mest specialiserede tilbud med udgangspunkt i de opstillede kriterier for og krav til de mest specialiserede tilbud.

 

Kommissorium for task forcen kan findes her: Link til Kommissorium Task Force Vedr Mest Specialiserede Tilbud 2022


Medlemmer i task forcen

Gentofte kommuneHelle Stennickehste@gentofte.dk
Helsingør kommuneCamilla Kolind Glæselckq07@helsingor.dk
Herlev kommune Hannah Wilson hannah.wilson@herlev.dk
Hillerød kommune Tina Lyhnetlyh@hillerod.dk
Ishøj kommuneRené Juhl rju@ishoj.dk
Region Hovedstaden Birgitte Arild Petersenbirgitte.arild.nielsen@regionh.dk
Region HovedstadenSusanne Lundinsusanne.lundin@regionh.dk