Politisk dialogmøde den 30. april 2024 kl. 16.00-18.30 i Byrådssalen på Egedal Rådhus

Invitation og program:
Invitation og program til politisk dialogmøde den 30. april

Tilmelding:

Politisk dialogmøde

Navn
Bekræft samtykke

Monitorering 2023 er udkommet

Den årlige monitoreringsrapport som viser udviklingen i udgifter og aktiviteter på det specialiserede socialområde ligger Hovedstadens kommuners hjemmeside: Link til Monitorering 2023

Lands- og landsdelsdækkende tilbud 

I marts 2023 udkom den årlige rapport om de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger. Rapporten følger udviklingen i kapacitet og belægning på tilbuddene. Rapporten kan tilgås her:  Link til rapport om lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

 

Nyeste tal fra Ballerup Benchmark 2022 er klar

Link til Ballerup Benchmark R2022 Samlet Regneark. Gældende Version

 

Fælleskommunalt aftalegrundlag for specialundervisning for børn og unge

Embedsmandsudvalget anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen tager udgangspunkt i et fælles aftalegrundlag, når der indgås kontrakter med specialundervisningstilbud. Det er dog frivilligt for kommunerne, om de vil benytte aftalegrundlaget. Link til fælleskommunalt aftalegrundlag for specialundervisning

 

Virtuel dataworkshop for medarbejdere på det specialiserede socialområde d. 13. december 2022

Workshoppen fokuserede på kommunernes udgiftsdata samt brug af FLIS og der var oplæg fra de tre K’er: Kombit, KL og Komponent – samt fra Lemvig kommune, efterfulgt af grupperum for voksenområdet og for børne-/ungeområdet. Læs mere på Hovedstadens kommuners hjemmeside: Link til info om monitorering og bedre data.

 

Afdækning af tilbudsvifte 2022 er udkommet

I forbindelse med indgåelse af Rammeaftale 2023-2024 skal kommunerne bl.a. belyse sammenhængen mellem det samlede udbud af specialiserede tilbud i hovedstadsregionen og behovet herfor. I Rammeaftalen er viden om kapacitet og belægning på de specialiserede tilbud indsamlet, mens viden om kommunernes behov og oplevede udfordringer med at finde relevante tilbud til udvalgte målgrupper opgøres i en afdækning, der kan læses på Hovedstadens kommuners hjemmeside: Link til afdækning af tilbudsvifte.

 

Monitorering 2022 er udkommet

Den årlige monitoreringsrapport som viser udviklingen i udgifter og aktiviteter på det specialiserede socialområde ligger Hovedstadens kommuners hjemmeside: Link til monitoreringsrapport 2022.

 

Skabeloner til beregning af boligbetaling for tilbud efter § 108

Til brug for beregning af boligbetaling i 2023 i tilbud efter Servicelovens §108 er udarbejdet to skabeloner. De kan findes på Hovedstadens kommuners hjemmeside: Link til skabeloner til beregning af boligbetaling.

 

Fælleskommunalt temamøde om sundhedsfaglige kompetencer på kommunale handicap- og psykiatritilbud 

I september 2022 afholdt KKR Hovedstaden et temamøde om sundhedsfaglige kompetencer på de kommunale handicap- og psykiatritilbud. Formålet med mødet var, på tværs af kommunegrænser, at drøfte kommunernes erfaringer med at skabe hybrider på tværs af pædagog- og sundhedsområdet, samt drøfte evt. behov for fælles kompetenceudvikling for kommunerne i hovedstadsregionen. Læs praktiske informationer og program for temamødet på Hovedstadens kommuners hjemmeside: Link til program for temamøde.

 

Fælleskommunalt temamøde om forebyggende indsatser om forebyggende indsatser for borgere med psykiske lidelser 

I april 2022 afholdt KKR Hovedstaden et temamøde om forebyggende indsatser for borgere med psykiske lidelser. Formålet med temamødet var at vidensdele på tværs af kommunerne i hovedstadsregionen, så alle kunne blive klogere på temaet. Læs opsamling på temamødet på Hovedstadens kommuners hjemmeside: Link til opsamling op temamøde.

 

Selektiv medicinbrug 

Der blev i efteråret 2021 nedsat en midlertidig tværsektoriel arbejdsgruppe, der skulle se nærmere på muligheden for et tværsektorielt samarbejde om selektiv medicinbrug. Arbejdsgruppen skulle afrapportere til Tværsektoriel Strategisk Styregruppe i begyndelsen af 2022, hvilket skete på møde d. 1. april 2022. Læs afrapportering fra arbejdsgruppen: Link til selektiv medicinbrug I psykiatrien.