Kommunerne i hovedstadsregionen har haft mulighed for at deltage i en benchmark-undersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter, modtagerandele og nettodriftsudgifter for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af kommunerne. Baggrunden for undersøgelsen er den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandikapområdet, og det efterfølgende behov for at mindske denne vækst.

Link til Ballerup Benchmark R2021 Samlet Regneark. Gældende Version

Link til Ballerup Benchmark 2021 Offentlig Pdf 21 06 2022

Link til Ballerup Benchmark R2022 Samlet Regneark. Gældende Version