Kommunerne i hovedstadsregionen har haft mulighed for at deltage i en benchmark-undersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter, modtagerandele og nettodriftsudgifter for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af kommunerne. Baggrunden for undersøgelsen er den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandikapområdet, og det
efterfølgende behov for at mindske denne vækst.

Ballerup Benchmark R2021 Samlet Regneark. Gældende Version

Ballerup Benchmark 2021 Offentlig Pdf 21 06 2022