Socialstyrelsen, NATKO

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Det sker gennem vidensindsamling, faglig dialog, og ved at Socialstyrelsen kommer med Centrale Udmeldinger på området: Link til Centrale Udmeldinger.

Socialstyrelsen følger udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde for på sigt at skabe et nationalt overblik over området.

Du kan læse mere om de forskellige dele af den nationale koordinationsstruktur på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside: Link til Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Social- og Boligstyrelsen skal løbende fastlægge, hvilke konkrete målgrupper der er omfattet af denne monitorering ud fra to kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt:

  • Målgrupper, der er meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden.
  • Målgrupper, hvor der er kompleksitet i målgruppernes problemstilling eller en flerhed af problemstillinger, som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig viden.
Med udgangspunkt i de to kriterier har Social- og Boligstyrelsen p.t. identificeret 35 målgrupper med behov for højt specialiseret viden og indsatser, disse kan ses på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside: Link til Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Socialtilsyn Hovedstaden
Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde samarbejder med Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsyn Hovedstaden deltager på ét årligt møde i Embedsmandsudvalget, hvor årsrapporten præsenteres. Herunder findes et link til Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside:
 

Børnehus Hovedstaden
Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde samarbejder med Børnehus Hovedstaden. Børnehus Hovedstaden deltager ét årligt møde i Embedsmandsudvalget. Herunder findes et link til Børnehus Hovedstadens hjemmeside:
Link til Børnehus Hovedstadens hjemmeside