Relevant og aktuel tilbudsvifte

Med Rammeaftale 2019-2020 og Rammeaftale 2021-2022 satte KKR Hovedstaden fokus på tilbudsviften og hvilke målgrupper kommunerne i Hovedstadsregionen oplevede de største udfordringer med at finde relevante tilbud til. På baggrund af en afdækning blandt de 29 hovedstadskommuner valgte KKR Hovedstaden at arbejde videre med målgruppen “voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l“. 

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning har derefter udviklet en økonomimodel, som giver driftssikkerhed i opbygningsfasen for de driftsherrer, der opretter de nye pladser. Økonomimodellen gælder for både kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden. Økonomimodellen er godkendt i KKR Hovedstaden d. 3. februar 2021.

Baggrundsgruppen for arbejdet med tilbudsviften og udviklingen af den fælles økonomimodel, består af følgende medlemmer:

  • Rikke Terslev Bengtson – Albertslund kommune
  • Anja Grumstrup – Region Hovedstaden
  • Karen Skjønaa – Københavns kommune
  • Malene Ravn – Gladsaxe kommune
  • René Juhl – Ishøj kommune

I 2022 er der udarbejdet en ny afdækning blandt de 29 hovedstadskommuner, som kan findes på De Fælleskommunale Sekretariaters hjemmeside:
Link til afdækning af tilbudsvifte.

 

Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser

Mennesker med psykiske lidelser møder et komplekst system, som på tværs af sektorområder ikke altid tilbyder sammenhængende løsninger på tværs af kommuner og region. Derfor vil fokus være på, hvorvidt kommunerne i Hovedstadsregionen samlet set har de tilbud til borgere med psykiske lidelser, som der er behov for. 

Der er nedsat en baggrundsgruppe for Kommunale indsatser for borgere med psykiske lidelser. Baggrundsgruppen består af kommunale repræsentanter på leder og chefniveau. 

Medlemmer i arbejdsgruppen:

Albertslund Kommune Rikke Terslev Bengtson Afdelingschef 
Ballerup KommuneAnn Dorte Ahrenskjær Leder
Frederiksberg KommuneFlemming NielsenSocialchef
Gentofte KommuneAnita BahnsenAfdelingschef
Københavns KommuneLene JaconelliChef
Rødovre KommuneStine HøeghSocial- og borgerservicechef