Under Rammeaftaler og udgivelser kan du se den aktuelle og tidligere Rammeaftaler for det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen. Desuden kan du finde:

  • Økonomimodel for etablering af pladser i eksisterende, driftssikre tilbud og for fremadrettet etablering af helt nye tilbud, som er indgået mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.
  • Tidligere og aktuelle monitoreringsrapporter over udviklingen i udgifter og aktiviteter på det specialiserede socialområde.
  • Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen og kommunerne i hovedstadsregionens afrapporteringer på disse. 
  • Ballerup Benchmark der er en benchmark-undersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet blandt kommunerne i hovedstadsregionen. 

Yderligere udgivelser fra Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde vil også fremgå af Rammeaftaler og udgivelser