Rammeaftalen skal udarbejdes i samarbejde med Region Hovedstaden, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet. Rammeaftalen er toårig, og består af en udviklingsdel og en styringsdel. 

Udviklingsdelen: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.

Styringsdelen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen af tilbud, som aftalen omfatter (klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger).

I hovedstadsregionen udarbejdes rammeaftalen i regi af KKR Hovedstaden.

Der er nedsat en Taskforce vedrørende de mest specialiserede tilbud, som KKR Hovedstaden har nedsat med det formål at kunne følge de mest specialiserede tilbud tættere.

 

Rammeaftale 2023-2024:

Link til Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023 2024

Link til Bilag 1 Til Rammeaftale 2023 2024 Styringsdel

Link til Bilag 2 Til Rammeaftale 2023 2024 Udviklingsdel

Link til Appendix Til Bilag 1 Ex På Model Til Beregning Af Efterregulering Af Over Underskud Og Belægningsprc.

Link til Appendix Til Bilag 1 Ex På Model Til Beregning Af Enhedstakst, Herunder Efterregulering Af Over Underskud

 

Tidligere rammeaftaler:

Link til Rammeaftale 2021-2022

Link til Teknisk Bilag 1 (revideret April 2021)

Link til Teknisk Bilag 2