Der blev i 2014 nedsat en takstanalysegruppe. Gruppens arbejdsopgaver og navn er justeret, hvorfor kommissoriet også er justeret senest i 2022:

Link til Kommissorium økonomigruppe 2022

Fælleskommunalt sekretariat er tovholder for økonomigruppen. Økonomigruppen bistår sekretariatet bl.a. med spørgsmål om takster, følger op på udviklingen i udgifter, gennemgår og kvalificerer styringsdelen til Rammeaftalen mv.

Økonomigruppens medlemmer er:

  • Albertslund kommune: Finn Dybro Andersen
  • Gentofte kommune: Søren Richard Kaiser 
  • Gladsaxe kommune: Lars Ulrik Nielsen 
  • Hillerød kommune: John Weibel Back 
  • Høje Taastrup kommune: Lykke Daugaard Madsen
  • Københavns kommune: Karen Skjønaa
  • Region Hovedstaden: Anja Dalbech Grumstrup 
  • Rudersdal kommune: Carsten Egedius Sørensen