Embedsmandsudvalget for sundhed beskæftiger sig med sager og indsatser, der har relevans for det fælleskommunale samarbejde i hovedstadskommunerne på sundhedsområdet, og er en del af KKR Hovedstadens administrative organisering. Udvalget mødes fire til fem gange årligt og består af repræsentanter fra 11 ud af de 29 kommuner (og et antal eksterne repræsentanter). Helsingør og Gentofte Kommuner varetager formandsskabet ved direktør Stella Hansen og Helene B. Rasmussen. 

Udvalget refererer til K29 (kommunaldirektørkredsen) og behandler sager med relevans for sundhedsområdet forud for behandling i K29 og KKR Hovedstaden.

Udvalget sekretariatsbetjenes af det fælleskommunale sundhedssekretariat og kan kontaktes link til kontaktoplysninger for sundhedsområdet eller på mailadressen sundhed-hovedstaden@albertslund.dk.

Dagsordner og referater kan tilgås via www.yammer.com eller ved at kontakte sekretariatet.

Følgende repræsentanter er aktuelt medlem af embedsmandsudvalget:

Kommune/ Organisation

Titel

Navn

 

Helsingør

Direktør

Stella Hansen

 

Gentofte

Direktør

Helene B. Rasmussen

 

Bornholm

Direktør

Trine Dorow

 

Allerød

Direktør

Lone Kvist

 

Bornholm

Direktør

Trine Dorow

 

Frederiksberg

Direktør

Jeppe Bøgh Andersen

 

Gladsaxe

Direktør

Gitte Bylov Larsen

 

Gribskov 

Direktør

Per Ullerichs

 

Hillerød

Direktør

Helle Hagemann Olsen

 

Hørsholm

Direktør

Jan Dehn

 

Ishøj

Direktør

Alberte Bryld Burgaard

 

København

Direktør

Karen Nørskov Toke

 

Mødeplan for embedsmandsudvalget for sundhedsområdet findes link til mødeplan for embedsmandsudvalget på sundhedsområdet.