Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde beskæftiger sig med sager og indsatser, der har relevans for det fælleskommunale samarbejde i hovedstadskommunerne, og er en del af KKR Hovedstadens administrative organisering. Udvalget mødes fem gange årligt og består af repræsentanter fra otte ud af de 29 kommuner samt direktøren for Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. Egedal Kommune ved direktør Søren Trier varetager formandskabet.

Udvalget refererer til K29 (kommunaldirektørkredsen) og behandler sager med relevans for det specialiserede socialområde forud for evt. behandling i K29 og KKR Hovedstaden. Udvalget sekretariatsbetjenes af det fælleskommunale sekretariat på det specialiserede socialområde. Find mere information om, hvordan du kontakter sekretariatet på hovedstadenskommuner.dk

Dagsordner og referater kan tilgås via  www.yammer.com eller ved at kontakte sekretariatet.

Embedsmandsudvalget vil i valgperioden 2022-2026 bygge videre på områder og indsatser, som har været i fokus hos udvalget i den foregående valgperiode samt igangsætte projekter, som kan bidrage til at svare på aktuelle udfordringer på det specialiserede socialområde. Det drejer sig bl.a. om udarbejdelse af fælleskommunal og regional Rammeaftale for det specialiserede socialområde og herunder udvikling af tilbudsviften samt styrket fokus på kommunale indsatser for borgere med psykiske lidelser, monitorering af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, afholdelse af vidensdelings- og forankringsaktiviteter, 10-årsplanen for psykiatri i en kommunal kontekst mv. Find information om Arbejdsprogram for Embedsmandsudvalget 2022 til 2026 på hovedstadenskommuner.dk.

Følgende repræsentanter er aktuelt medlem af embedsmandsudvalget:

 

Kommune/
Organisation

TitelNavn 
EgedalDirektør, FormandSøren T. Høisgaard 
Frederikssund DirektørMie H. Andresen 
FuresøDirektørKatrine Birk 
Herlev DirektørArne Eggert 
HvidovreDirektørTine Larting 
København DirektørKatrine Ring 
Lyngby-Taarbæk DirektørEdda Heinskou 
Region HovedstadenDirektørSøren Torpegaard Bech 
Rudersdal VicekommunaldirektørThomas Bille 
RødovreDirektørMichael Karlsen 
    
    

 

Mødeplan for embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde findes på hovedstadenskommuner.dk.